NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510

Een niet-sturend foto-elicitatie interview: foto-elicitatie en niet-sturende communicatie.

Bij een niet-sturend foto-elicitatie interview worden door de cliënt zelf gemaakte foto’s gemarkeerd als gespreksonderwerp en wordt de cliënt met gebruik van niet-sturende communicatie ‘uitgelokt’ om  te vertellen over de foto’s. Aan de cliënt met een (lichte) verstandelijk beperking wordt gevraagd of hij foto’s wil maken die te maken hebben met de toekomstwensen voor zijn leven: zijn leefwensen. 

De interviewer (meestal de begeleider) heeft een basistraining niet sturende communicatie gevolgd zodat hij over de vaardigheden en attitude beschikt om op een goede manier een volgend, niet sturend gesprek te voeren. 

Download de flyer via deze link.

UA-101616650-1