NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510

Download inhoud en eindtermen basistraining


Basistraining NSC (en Training "Collega-Coach')

Deze training wordt gegeven door Ries van den Nieuwenhuizen.

De inhoud van de training

De training is ontwikkeld voor begeleiders die zich theoretisch en vooral praktisch willen bekwamen in de niet sturende communicatie met cliënten met een verstandelijke beperking.

In twee trainingssessies, met een tussentijd tussen de trainingen om praktijkopdrachten te verrichten, wordt met behulp van didactische rollenspelen en videotraining intensief ingegaan op de Niet-sturende Communicatie met de cliënt.

De didactiek is gebaseerd op ervaringsleren: het theoretisch leren volgt na en vloeit voort uit de werkelijke of gespeelde praktische ervaring. (Leertheorie van Kolb)

Attitude, bejegening en gespreksvaardigheden staan centraal. Het verwerven van kennis is niet primair maar ontstaat uit de reflectie op de concrete oefeningen en praktische ervaringen. De cursisten krijgen opdrachten die in de volgende trainingssessie uitgebreid besproken en geanalyseerd wordt.

Hierbij kan gewerkt worden met video-opnamen.

Eindtermen voor de training

1. Kennis. 

 • U kent de theorie van de Niet-sturende Communicatie
 • U kent verschillende  concrete hulpmiddelen bij deze vorm van communicatie.
 • U hebt kennis genomen van de belangrijkste aspecten uit de theorie over de menselijke communicatie en met name de Niet-sturende Communicatie.

 2. Vaardigheden. 

 • U bent in staat zo min mogelijk vragen te stellen en kunt de cliënt daadwerkelijk centraal stellen en zoveel mogelijk de regie over het gesprek geven
 • U kunt op een goede manier verbaal en non-verbaal gedrag van de cliënt spiegelen.
 • U kunt de structuur van het gesprek bewaken.
 • U bezit de vaardigheden om met de methode NSC te werken.

3. Attitude. 

 • U realiseert in de communicatie met de cliënt een vriendelijke, open en niet sturende houding.
 • U toont verbaal en non-verbaal respect voor de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
 • U zet zich in voor een gelijkwaardige benadering in de communicatie en houdt daarbij rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt.
 • U wilt de cliënt zoveel mogelijk de regie over het gesprek geven.
 • U wilt de cliënt werkelijk en blijvend centraal stellen.
 • U bent blijvend reëel optimistisch.
   

Duur van de training

Twee lange dagdelen met tussentijd van twee tot drie weken voor het uitvoeren van praktijkopdrachten.
 

Studiebelasting

Voor het verrichten van oefeningen in de praktijk: maximaal twee uur.
Voor het lezen en bestuderen van de reader: zes uur


Vereist beginniveau

De training vereist minimaal een mbo werk- en denkniveau.

Doelgroep cursisten

Beroepskrachten in de hulpverlening.

 

 

Training ‘Collega-Coach’ Niet-sturende communicatie.

 De inhoud en de eindtermen (leerdoelen) van de training ‘Collega-Coach’ Niet-sturende communicatie.

 

1.De inhoud van de training

 De training is ontwikkeld voor beroepskrachten die de basistraining Niet-sturende communicatie met goed gevolg afgerond hebben. Zij willen collega’s leren coachen bij het gebruik van Niet-sturende communicatie en bevorderen de implementatie van Niet-sturende communicatie in team en organisatie.
De training wordt in een dagdeel van drie en een half uur gegeven waarna na enige tijd nog twee intervisiebijeenkomsten gehouden worden.
De didactiek is gebaseerd op ervaringsleren: het theoretisch leren volgt na en vloeit voort uit de werkelijke of gespeelde praktische ervaring. (Leertheorie van Kolb)
Attitude, bejegening en gespreksvaardigheden staan centraal. Het verwerven van kennis is niet primair maar ontstaat uit de reflectie op de concrete oefeningen en praktische ervaringen. De cursisten krijgen opdrachten die tijdens de training uitgewerkt worden.
Hierbij kan gewerkt worden met video-opnamen.

2. Eindtermen voor de training

1. Kennis. 

 • U leert de belangrijkste aspecten van coaching kennen.

 2. Vaardigheden. 

 • U bent in staat collega’s te coachen bij de toepassing van de Niet-sturende communicatie.
 • U bent in staat collega’s enthousiast te maken en…houden voor de toepassing van Niet-sturende communicatie.
 • U bezit uitermate de vaardigheden om met de methode niet-sturende communicatie te werken.

 3. Attitude. 

 • U laat een positieve houding zien met betrekking tot Niet-sturende communicatie
 • U hebt voortdurend een enthousiaste, bevestigende en bemoedigende houding
 • U draagt uit dat u de cliënt werkelijk en blijvend centraal wilt stellen.
 • U bent blijvend reëel optimistisch.

 4. Duur van de training.

 Een verlengd dagdeel en twee intervisiebijeenkomsten.

 5. Studiebelasting.

 Voor het bijhouden van de praktijkervaringen na de training ter voorbereiding van de intervisie: maximaal vier uur.

 6. Vereist beginniveau: mbo werk- en denkniveau.

 7. Doelgroep cursisten: beroepskrachten in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking die de basistraining Niet-sturende communicatie met goed gevolg hebben afgerond.

 

 

Inhoud

UA-101616650-1