NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510


Brochure 'Afstemmend luisteren'
 

 Over luisteren wordt veel geschreven en in cursussen en trainingen wordt er veel aandacht aan besteed. De training ‘Afstemmend luisteren’ voegt een nieuwe dimensie toe: het belang van lichaamstaal en non-verbale communicatie.

 

Goed luisteren is een belangrijke vaardigheid voor beroepskrachten en vrijwilligers in de zorg en hulpverlening.

Het belangrijkste resultaat van goed luisteren is dat de gesprekspartner ervaart dat er daadwerkelijk met volle aandacht (en geduld) naar hem of haar geluisterd wordt.
Een goed luisteraar zorgt ervoor dat zijn gesprekspartner zich begrepen en erkend voelt.

 

Echt luisteren is nog niet zo eenvoudig. Het is veel meer dan alleen maar horen wat er gezegd wordt.

In de praktijk van de zorg en hulpverlening heb ik als trainer en gedragsdeskundige ervaren dat het luisteren van beroepskrachten nog veel verbeterd kan worden. Dat veel beroepskrachten de laatste jaren onder tijdsdruk moeten werken doet bovendien geen goed aan hun luistergedrag.

 

Goed luisteren begint bij een positieve instelling van binnenuit naar de gesprekspartner.

Als luisteren alleen het toepassen is van geleerde vaardigheden en niet vanuit een positieve instelling van binnenuit komt van de luisteraar, zal de gesprekspartner aan lichaamstaalsignalen zien dat het gepresenteerde gedrag niet authentiek is.

Lichaamstaal en non-verbale communicatie spelen een grote rol bij de communicatie tussen mensen. Communiceren en vooral luisteren doe je namelijk niet alleen met je oren maar ook met je totale lijf.

De afstemming op de gesprekspartner gebeurt door het herkennen, kennen, verantwoord interpreteren van lichaamstaalsignalen en…..dan weten wat je met de betekenis van die signalen kunt doen.

Een goed luisteraar zou daarom een goed lichaamstaalkenner moeten zijn.

 

Bij de training ‘Afstemmend luisteren’ leren cursisten hun lichaamstaalkennis in te zetten ter verbetering van hun luisterhouding.

 

Goed luisteren betekent ook tijd en ruimte geven aan de gesprekspartner om zijn ‘verhaal’ te vertellen. De luisteraar vólgt de gesprekspartner en laat het initiatief en de regie over het gesprek zoveel mogelijk bij de gesprekspartner. Door te handelen volgens de principes van de methode niet-sturende communicatie kan de luisteraar een vólgend luisteraar worden in plaats van een bepalend en beheersend luisteraar.

Als de luisteraar leert bij de gesprekspartner en zijn inbreng te blijven in plaats van snel terug te schakelen naar de eigen mening en de regie van het gesprek weer naar zich toe te trekken, zal de gesprekspartner ervaren dat er echt naar hem geluisterd wordt.

Omdat beroepskrachten de neiging hebben de regie van het gesprek naar zich toe te trekken en het gesprek om te buigen naar hun eigen meningen, gedachten, wensen gevoelen en verlangens, vraagt dit bij de meeste van hen een aanpassing van hun attitude in het gesprek.

 

Lichaamstaalsignalen van de gesprekspartner zijn de gids naar de juiste toon en houding.

Met behulp van de methode ‘Interpret’ leren cursisten verantwoord en redelijk snel een Quickscan van de lichaamstaalsignalen van de gesprekspartner te maken. Op grond van de resultaten van de Quickscan leren zij hun verbale en non-verbale communicatie zodanig aan te passen dat er, blijvend, een veilige, open en wederzijdse relatie ontstaat.

 

De invloed van de lichaamstaal (non-verbale communicatie) wordt door velen behoorlijk onderschat, terwijl daarin juist de mogelijkheid ligt de communicatie en de luisterhouding te verbeteren.

 

Cursisten ontvangen enige weken voordat de training ‘Afstemmend luisteren’ gepland is, de korte reader ‘Afstemmend luisteren’, een korte beschrijving van de methode niet-sturende communicatie en de reader ‘Lichaamstaalkennis een non-verbaal voordeel’ (waarin de Quickscan en de methode Interpret beschreven worden).

Van de cursisten wordt verwacht dat ze de bij het begin van de training de readers aandachtig doorgelezen hebben.

Bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van de readers kunt u mij mailen en zal ik telefonisch contact met u opnemen.

 

Voor de inhoud en eindtermen van de training zie het document ‘Inhoud en eindtermen van de training Afstemmend luisteren’.

 

 

 

 

UA-101616650-1