NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510

Onze missie

Deze website nietsturendecommunicatie.nl is een gezamenlijk initiatief van Ries van den Nieuwenhuizen van Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen en het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking.

De methode Niet-sturende Communicatie, afgekort NSC is door Ries van den Nieuwenhuizen vanuit zijn praktijk als gedragsdeskundige voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld om de communicatie en bejegening tussen beroepskrachten en cliënten te verbeteren. Hierbij wordt vooral gestreefd naar een verbetering van de basis-attitude van beroepskrachten, die vrij frequent face to face contact hebben met mensen met een verstandelijke beperking. 

Alle trainingen NSC (basis en Train de Trainer) maar ook een aantal trainingen vanuit het Expertisecentrum worden verzorgd door Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen. De samenwerking tussen Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen en het Expertisecentrum is door een wederzijds ondertekende samenwerkingsovereenkomst geregeld.

Visie

Wij vinden dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk zelf de regie over hun bestaan moeten krijgen en een gelijkwaardig bestaan moeten kunnen leiden. Beroepskrachten kunnen dit door hun manier van communiceren, begeleiden en coachen daadwerkelijk mogelijk maken. Hierbij zijn kennis en vaardigheden belangrijk maar is vooral de attitude, de herkenbare basishouding van de beroepskracht, van essentieel belang. Door voorlichting, scholing en training worden beroepskrachten uitgenodigd hun eigen leerproces naar verbetering te realiseren. Alleen als beroepskrachten van binnen uit gemotiveerd zijn zal dit proces op gang kunnen komen.

UA-101616650-1