NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510

Over ons

NSC is ontwikkeld door Ries van den Nieuwenhuizen. Ries heeft een lange ervaring als gedragskundige in de ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft vanuit de praktijk deze communicatiemethode ontwikkeld waarbij de beroepskracht zich volgend opstelt.

Omdat zijn passie ligt bij het verbeteren van communicatie, bejegening en attitude van beroepskrachten, verzorgt Ries incompany-trainingen, trainingstrajecten NSC bij instellingen en regionale trainingen in het open aanbod. Door middel van een Train de Trainers traject leidt Ries trainers op die, onder zijn supervisie en verbonden aan zijn bedrijf, gaan trainen en coachen. 

Het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking verzorgt samen met Ries onderzoek en doorontwikkeling van de methode en de bijbehorende tools.

De laatste jaren is gebleken dat niet-sturende communicatie ook voor andere doelgroepen ingezet kan worden zoals: ouderenzorg, het onderwijs en kind- en jeugdzorg.

Inmiddels is een basistraining NSC voor de ouderenzorg ontwikkeld. Deze wordt binnenkort nog op deze site toegelicht.

Als u interesse heeft voor de toepassing van de Niet-sturende communicatie in de ouderenzorg, neem dan a.u.b. contact met ons op.

 

UA-101616650-1