NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510

Wat is NSC?

Niet-sturende Communicatie is een vorm van communicatie waarbij tijdens het gesprek met de cliënt zo min mogelijk gestuurd wordt door de beroepskracht. De beroepskracht vólgt de cliënt. Hij stelt geen vragen. Hij laat de cliënt praten over de onderwerpen die de cliënt vóór het begin van het gesprek gekozen heeft. De methode is ontwikkeld voor volwassenen en ouderen met een matige of lichte verstandelijke beperking. Omdat de methode universeel is en vooral een appel doet op de attitude van de beroepskracht is toepassing in de ouderenzorg en bij kinderen en jonge mensen van grote waarde gebleken.

Vóór het gesprek 

Vóór het gesprek hebben begeleider en cliënt samen de gespreksonderwerpen bepaald. De cliënt is het vooraf eens met de onderwerpen. De onderwerpen worden zichtbaar gemaakt (tekeningen, foto’s, picto’s, geschreven woorden).

Kenmerken van NSC

  • De regie zoveel mogelijk aan de cliënt laten
  • Geen of weinig vragen stellen
  • Spiegelen, verbaal en non-verbaal
  • Na enige tijd een korte samenvatting geven
  • Gebruikmaking van een voor de cliënt aangepaste, zichtbaar gemaakte structuur( bijvoorbeeld picto’s op de basisplaat)
  • Een écht belangstellende houding aannemen
  • Regelmatig bevestiging  en erkenning geven (zeer belangrijk)
     

Doel van NSC

Beroepskrachten van mensen met een verstandelijke beperking willen samen met hun cliënt onderzoeken wat hun cliënt denkt en voelt, welke behoefte hij heeft en hoe hij zijn toekomst ziet. Of ze willen te weten komen wat hun cliënt vindt van zijn werk, zijn manier van wonen, zijn contacten of hoe hij bijvoorbeeld zijn vakantie beleefd heeft.

Het stellen van vragen aan de cliënt is dan één van de manieren om te weten te komen wat de cliënt denkt, wenst, voelt, beleeft etc. Beroepskrachten doen dan aan ‘bevraging’.Bij het gebruik van Niet-sturende Communicatie wordt het stellen van vragen echter tot een minimum beperkt.

‘Begeleiders worden bij het gebruik van de niet sturende communicatie uitgenodigd cliënten te  laten práten in plaats van antwoorden te geven’.

Waarom is dat?

Aan een antwoord gaat een vraag vooraf.

Bij het stellen van vragen over de gedachten, wensen, gevoelens, behoeften en belevingen van de cliënt komt de regie van het gesprek vaak al snel bij de vrager (de beroepskracht) te liggen. De beroepskracht stuurt dan, dikwijls onbewust, het gesprek en de cliënt blijft in de afhankelijke positie.
Bovendien doet het stellen van vragen een beroep op het verbale en verstandelijke vermogen van de cliënt.

Voordelen van Niet-sturende Communicatie.

Als de beroepskracht gebruik maakt van Niet-sturende Communicatie, krijgt de cliënt meer de regie in het gesprek.

Zijn afhankelijkheid van de beroepskracht vermindert waardoor hij zich (hopelijk) helemaal van uit zichzélf gaat uiten.

Bij het gebruik van Niet-sturende Communicatie gaan cliënt en beroepskracht als het ware sámen op ontdekkingstocht naar de gedachten, wensen, gevoelens, behoeften en belevingen van de cliënt.

NSC is uitermate geschikt om cliënten zélf aan het woord te laten zonder of met zo min mogelijk sturing door de beroepskracht. De cliënt komt dan met gedachten, meningen, wensen, gevoelens die echt van hem zelf zijn.

De ervaring heeft geleerd dat cliënten dan verrassend veel te vertellen hebben.

Geschikt voor geplande en niet geplande gesprekken met de cliënt

NSC is vooral geschikt voor geplande gesprekken met de cliënt over zijn leefwensen (bijvoorbeeld ten behoeve van het ondersteuningsplan) of het uiten van zijn eigen mening over allerlei onderwerpen of het uiten van zijn gevoelens en belevingen.
Overigens kunnen elementen van de Niet-sturende Communicatie ook goed gebruikt worden in alledaagse, niet geplande gesprekken!

Training

Het is gebleken dat het noodzakelijk is begeleiders te trainen in vaardigheden en attitude om een niet-sturend gesprek  met hun cliënt te houden.
Een incompany basistraining van twee verlengde dagdelen met een tussentijd van enige weken om te oefenen in de praktijk, is als basis voldoende gebleken mits er daarna nog coaching geboden wordt door mensen die de methode Niet-sturende Communicatie goed beheersen omdat zij een Train-de-Trainer cursus gevolgd hebben.
Sindskort is er ook een regionaal open aanbod. Zie bij het onderdeel 'Trainingen'

De basistraining is het begin van het eigen leer- en veranderingsproces van de begeleider.
Als een organisatie besluit met de methode NSC te gaan werken is een goede implementatie noodzakelijk. Een totaalpakket, training en advisering bij de implementatie behoort tot de mogelijkheden.

 

UA-101616650-1