NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510

Nieuws

Training 'Afstemmend luisteren'

 

Niet-sturende communicatie vraagt van de beroepskracht een daadwerkelijk cliengerichte attitude. In de trainingen wordt daarom veel aandacht besteed aan verbetering van die attitude.

Non-verbale communicatie en non-verbale spiegeling spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de recent ontwikkelde training 'Afstemmend luisteren' worden niet-sturende en volgende communicatie gelinkt aan het  kennen, herkennen en toepassen van lichaamstaal.

Een goed luisteraar geeft ruimte aan de gesprekspartner door een niet-sturende en volgende attitude en het voortdurend 'lezen' van de lichaamstaal van zichzelf en de gesprekspartner.

Zie bij het onderdeel "Trainingen' de beschrijving van de inhoud en de eindtermen 'Afstemmend luisteren'UA-101616650-1